Kasteel van zeecontainers

Heb je ze ook gezien, de zeecontainers op het grasveld naast de Kasteeltuin? Het was een recylcekasteel, naar voorbeeld van het oude Kasteel Nijevelt. Kunstenaar Pet Van de Luijtgaarden heeft van 14 tot 18 september 2020 samen met de groepen 8 van de vier omliggende scholen het kasteel geschilderd. Doel was om de kinderen actief in aanraking te brengen met kunst en cultuur door ze ook daadwerkelijk een bijdrage te laten leveren aan een kunstwerk in de openbare ruimte. We willen de kinderen geschiedenis, creativiteit en buitenspelen bijbrengen”, vertelt Pet van de Luijtgaarden over het project. “Het thema is jungle-kasteel, aangezien het huidige kasteel inmiddels meer bos is dan kasteel.” Hij vertelt dat alle kinderen hun eigen ideeën over een kasteel mogen schilderen, er zijn geen regels. Op zaterdag 12 september, Open Monumentendag, was iedereen welkom om te komen schilderen.