Historie

Een bijzondere historische plek

Al in de brons- en ijzertijd werden op deze plek graansoorten verbouwd. Van de kleine akkers oogstten de bewoners in dit gebied net voldoende om van te kunnen leven. De huidige tuin is aangelegd langs de ringgrachten die rond 1400 om kasteel Nijevelt gegraven zijn. Bij de zestiende-eeuwse hofboerderij, tegenover het kasteel, verbouwden boeren tarwe en groente. In deze hoeve kunnen mensen groenten uit de kasteeltuin eten bij restaurant Brazzerie Abrona.

Rond 1580 is een sier- en moestuin met padenkruis bij het kasteel aangelegd. Honderd jaar later, met het verval van de buitenplaats, wordt van de tuin landbouwgrond gemaakt.

In september 2021 gaat de Gemeente Utrecht aan de slag om de oude structuren van de Kasteeltuin weer zichtbaar te maken. Lees hier verder voor het masterplan. 

Herinnering aan het kasteel

Alleen de twee eilandjes naast de tuinderij herinneren nog aan het kasteel. Tijdens het schoffelen stuit iemand wel eens op een baksteen van de ridderhofstad of op een stuk van een kruik uit de Romeinse tijd. Een buurttuin op een bijzondere historische plaats.

Op het huidige perceel van 5.500 m2 is in 2015 de stadstuinderij aangelegd. In de tuin is het kenmerkende padenkruis uit 1620 terug te zien. Er worden veel nieuwe en ‘vergeten’ groenten- en fruitsoorten verbouwd. Het land wordt bewerkt, er wordt gezaaid, geplant en geoogst. Een deel van de oogst gaat naar de deelnemers op de tuin en een deel wordt verkocht.