24 april 2020: officiële planpresentatie Kasteeltuin Nijvelt

Op 24 april 2020 is om 16:00 uur een feestelijke bijeenkomst waarbij wethouder Lot van Hooijdonk het plan voor Kasteeltuin Nijevelt officieel in ontvangst neemt. Het volledige programma volgt nog.

1 juni 2020: Dag van het Kasteel

Op 1 juni is het de Dag van het Kasteel. In de maand daaraan voorafgaand gaat kunstenaar Pet van de Luijtgaarden samen met kinderen een recyclekasteel bouwen.